دیدار بخشدار مرکزی چرام از دانش آموزان فعال مدرسه بنت الهدی صدر+تصاویر

دیدار بخشدار مرکزی چرام از دانش آموزان فعال مدرسه بنت الهدی صدر+تصاویر

این روزها به جای آوردن چنین اقداماتی با توجه به سختی معیشت مردم میتواند بارقه ی امیدی در دل نوجوانان ما ایجاد نماید و فتح بابی شود برای دیگر مسئولان که فقط به اعمال سیاسی بسنده نکنند بلکه با سرکشی به مدارس و مرتفع کردن قسمتی از مشکلات این نوجوانان آنها را به آینده امیدوار نمایند.؛