تقدیم به روح بلند حاج نعمت الله کاظمی نیا

تقدیم به روح بلند حاج نعمت الله کاظمی نیا

  برای اولین بار در شورای حل اختلاف دهدشت دیدمش ، مردی با محاسن یکدست سفید که هنرمندانه مهربانی را با جدیت در رسیدگی به پرونده های شعبه اش می آمیخت ، در هر مسیری که پیش میگرفت عالمانه و به اندازه حرکت می نمود، مردم را به شدت دوست میداشت و تا میتوانست حرمت