مهر تائید نماینده ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی بر تخلف ونفوذ در آزمون شرکتی این اداره

مهر تائید نماینده ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی بر تخلف ونفوذ در آزمون شرکتی این اداره

«پافشاری اداره کل منابع طبیعی استان کهگیلویه بویراحمد براجرا وبکارگیری نیروی شرکتی، که اجرا واستارت آن از روز اول خلاف بوده..همه ما میدانیم که لغو این بکارگیری مدیران استانی را زیر سوال می برد اما به راستی چشم پوشی از واقعیت چرا وبه چه قیمت...؛
اهالی روستای شیخ حسین و بلدان منتظر عملیاتی شدن مصوبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ میز خدمت دولت انقلابی هستند/وعده ای راکه دادید عملی کنید

اهالی روستای شیخ حسین و بلدان منتظر عملیاتی شدن مصوبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ میز خدمت دولت انقلابی هستند/وعده ای راکه دادید عملی کنید

بعد از اینکه هشت سال پیش توسط دادستان محترم وقت مجوز بازگشایی داده شد، دوبار مسیر فوق بازگشایی شده است و به علت کم کاری مسئولین وقت عملیات خاکبرداری و تسطیح انجام نشد.؛
یک بام ودوهوا وسلیقه ای عمل کردن منابع طبیعی استان کهگیلویه وبویراحمددراعلام نتایج قبولی در آزمون شرکتی/لزوم ورود نهادهای نظارتی وامنیتی

یک بام ودوهوا وسلیقه ای عمل کردن منابع طبیعی استان کهگیلویه وبویراحمددراعلام نتایج قبولی در آزمون شرکتی/لزوم ورود نهادهای نظارتی وامنیتی

مفادوشرایطی که قبل ازازمون توسط شرکت پیمانکاری که مسئولش بوده اعلام شده بود بعدازبرگزاری آزمون وبه صورت سلیقه ای ویک بام دوهوای منابع طبیعی استان تغییرکرد.؛