معاون فرماندار چرام از لبریز شدن صبر مردم این شهرستان لب به سخن گشود/ خلف وعده های مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و فاصله ی زیاد حرف تا عمل پورانفرد

معاون فرماندار چرام از لبریز شدن صبر مردم این شهرستان لب به سخن گشود/ خلف وعده های مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و فاصله ی زیاد حرف تا عمل پورانفرد

شهرستان چرام یکی از شهرستان های تاریخی استان کهگیلویه و بویراحمد است، از ویژگی های بارز مردم این شهرستان قناعت، گذشت و فداکاری است. طی سال های گذشته و پس از تقسیمات کشوری، این شهرستان مستقلا تحت نظارت وزارت کشور صاحب فرمانداری شد. از مهمترین مشکلات این شهرستان استقرار شعب نهادهای دولتی بوده است که