برداشت محصولات کشاورزی در کهگیلویه آغاز شد

برداشت محصولات کشاورزی در کهگیلویه آغاز شد

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی کهگیلویه با اشاره به نرخ تضمینی خرید گندم تصریح کرد: قیمت هرکیلو گندم معمولی حدود ۲۵۰۰۰ هزار ریال و گندم دوروم حدود ۲۶۰۰۰ هزار ریال است و مراکز خرید گندم از روز شنبه، ۲۷ اردیبهشت در سطح شهرستان در حال دریافت محصولات هستند.؛