گزارش تصویری ازجاذبه های گردشگری کهگیلویه و بویر احمد (جاذبه های طبیعی)

گزارش تصویری ازجاذبه های گردشگری کهگیلویه و بویر احمد (جاذبه های طبیعی)

در دنیا کمتر سرزمینی را می توان یافت که از منظر فرهنگ بومی، جاذبه های طبیعی و تنوع آب و هوایی به پای کشورمان ایران برسد. هرچند نام کهکیلویه و بویر احمد زیاد بر سر زبان ها نیست، ولی در ایران کمتر سرزمینی وجود دارد که اینهمه زیبایی را یکجا داشته باشد.؛