برنامه های ویژه برای جذب گردشگر در شهرستان چرام/معرفی روستای هدف گردشگری دره آخوند /طسوج چرام و توسعه گردشگری تا ۱۴۰۰+تصاویر

برنامه های ویژه برای جذب گردشگر در شهرستان چرام/معرفی روستای هدف گردشگری دره آخوند /طسوج چرام و توسعه گردشگری تا ۱۴۰۰+تصاویر

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی و. گردشگری استان به همراه مدیر میراث فرهنگی چرام امروز با حضور در شهرستان چرام و نقاط گردشگر پذیر از مکان های تفریحی و سفره خانه های سنتی در دو بخش سرفاریاب و چرام بازدید کرد.؛