مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خبرداد:۲۶هزار تن مرکبات در باغستان های کهگیلویه و بویراحمد تولیدشد

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خبرداد:۲۶هزار تن مرکبات در باغستان های کهگیلویه و بویراحمد تولیدشد

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه برداشت محصولات پرتقال،نارنگی و لیموشیرین در این استان شروع شده گفت: براساس پیش بینی کارشناسان ۲۶ هزار و ۷۵۰ تن از این مرکبات در این استان تولید و آماده برداشت شده است.؛