طرح تحول سلامت، دسترسی مردم به خدمات سلامت را به صورت قابل توجهی افزایش داد

طرح تحول سلامت، دسترسی مردم به خدمات سلامت را به صورت قابل توجهی افزایش داد

علی محمد احمدی در آیین افتتاح اورژانس بزرگ 70 تختخوابی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان دهدشت که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: آنچه خدمات دولت یازدهم و دوازدهم را به شکل ویژه ای برجسته کرده، طرح تحول سلامت بوده است که پیشانی طرح های دولت بوده و به دست توانای دکتر هاشمی توانست خدمات بزرگی به مردم و کشور ارائه کند.؛