۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی

۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی

پس از گذشت حدود 50 روز از پیروزی ملت ایران برابر استبداد و استعمار، آحاد مردم با شرکت در یک همه‌پرسی باشکوه یک دل و یک صدا با برقراری حکومت جمهوری اسلامی موافقت کردند. ؛