برخورداری زمین های مسکونی شهرستان لنده از معافیت مالیاتی ۷۰ درصدی/ روستاهای لنده تا پایان شهریور ماه به شبکه اینترنت متصل می شوند

برخورداری زمین های مسکونی شهرستان لنده از معافیت مالیاتی ۷۰ درصدی/ روستاهای لنده تا پایان شهریور ماه به شبکه اینترنت متصل می شوند

وی با اشاره به سفر خود در هفته دولت به این شهرستان ، عنوان کرد: مردم لنده خواسته های داشتند که قول دادیم بعد از هفته دولت نشستی برگزار و موارد بررسی شد.؛