بخشدارسرفاریاب ازگازرسانی به روستای پشت چنارخبرداد

بخشدارسرفاریاب ازگازرسانی به روستای پشت چنارخبرداد

بخشدارسرفاریاب ازگازرسانی به روستای پشت چنارسرفاریاب خبرداد.   بخشدارسرفاریاب به همراه رئیس شرکت گازچرام ومهندسین فنی شرکت گازاستان ازروستای پشت چناربازدیدکردند. به گزارش پایگاه خبری چرام انلاین؛بخشدار سرفاریاب درحاشیه بازدیدازروستای پشت چنارسرفاریاب گفت: از جمله خدمات دولت در سالیان اخیر به این منطقه طرح گازرسانی بوده است اسلام مرادپورافزود:از اقدامات ماندگار دولت جمهوری اسلامی که