موحد مرد تکرار ناشدنی/مردم به طور خودجوش هیجان و امید وصف ناپذیری را خلق می کنند /رقیبان به محبوبیت موحد و نفوذ او در دلها غبطه می خورند/چرا!!!

موحد مرد تکرار ناشدنی/مردم به طور خودجوش هیجان و امید وصف ناپذیری را خلق می کنند /رقیبان به محبوبیت موحد و نفوذ او در دلها غبطه می خورند/چرا!!!

در کهگیلویه بزرگ با توجه به عواملی چون : فعال بودن شخصیت های مذهبی ،علمی،دانشگاهی، متنفذین ، معنوین محلی و تاثیرگذاران جریان های فکری ، سیاسی و همبستگی های قومی و قبیله ای ، محرومیت های بی حد و حصر منطقه ، بیکاری جوانان به خصوص تحصیل کرده ها ، مشکلات شخصی ، اداری و

دلنوشته جوان کهگیلویه ای به عدل هاشمی پور

دلنوشته جوان کهگیلویه ای به عدل هاشمی پور

جناب آقای هاشمی پورنماینده محترم کهگیلویه: باسلام و عرض ادب خدمت شما ما از جناح بازی سیاسی خسته شده ایم! ما از تبعیض و گرایشات قومی قبیله ای خسته شده ایم! ما از نخبه کشی و هدر رفت نیروی پر پتانسیل جوانان و بهاندادن بهمان خسته شده ایم! ما از بی تدبیری و بازگشت به