آغاز بکار دو کتابخانه سیار روستایی در کهگیلویه و بویراحمد

آغاز بکار دو کتابخانه سیار روستایی در کهگیلویه و بویراحمد

کبری اخلاقی نیا  مدیرکل کانون پرورش فکری استان در مراسم افتتاح این کتابخانه با تاکید بر ضرورت توسعه کتابخانه‌های سیار در استان گفت: کتابخانه‌های سیار، تازه‌های کتاب کودک و نوجوان را به دست کودکان روستایی می رسانند و عضویت و استفاده از فعالیت ها در آنها رایگان است.؛