همچنان می ایند برای بازگشت عزت/پیوستن مشاوران جوانان شهرستانهای کهگیلویه وچرام ومسئول ستادعدل هاشمی پور درچرام به اردوگاه سیدمحمدموحد+تصاویر

همچنان می ایند برای بازگشت عزت/پیوستن مشاوران جوانان شهرستانهای کهگیلویه وچرام ومسئول ستادعدل هاشمی پور درچرام به اردوگاه سیدمحمدموحد+تصاویر

به گزارش پایگاه خبری چرام انلاین؛عصرامروزاقایان مسعودسعیدی،رحمت الله علیزاده سیامک عزیزی مسئولین کلیدی ستاد عدل هاشمی پور دردورگذشته درشهرستانهای کهگیلویه درچرام به اردوگاه حاج محمدموحدپیوستند.