تبلور دغدغهای مردم در  نطق مهدی زوشنفکر در مجلس : قیمت پراید کهکشانی شده و مسکن دور از دسترس است/ سفره‌های مردم تنگ و کم رنگ شده است

تبلور دغدغهای مردم در نطق مهدی زوشنفکر در مجلس : قیمت پراید کهکشانی شده و مسکن دور از دسترس است/ سفره‌های مردم تنگ و کم رنگ شده است

سیارند کسانی که کوچکترین ادعای انقلابیگری ندارند اما رفتارشان بوی ناب انقلاب می‌دهد اگر چه گمنام اند. باید ترسید از روزی که خدای ناکرده در اندیشه و رفتار ما، اهداف انقلاب، شهدا و مفاخر این مرز و بوم به معنی واقعی گم نام و کم رنگ گردد.؛