فشارهای سیاسی بیشترین وقت ما را گرفت اما در راستای اهداف وزارت راه و شهرسازی خط قرمزهایی برای خودم تعریف کردم

فشارهای سیاسی بیشترین وقت ما را گرفت اما در راستای اهداف وزارت راه و شهرسازی خط قرمزهایی برای خودم تعریف کردم

مدیرکل سابق راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با بیان این که فشارهای سیاسی زیادی را یک سال اخیر تحمل کردم، گفت: دوست داشتم عزیزان به جای این فشارهای سیاسی در جلساتی که برای استان در تهران برگزار می‌شد حضور پیدا می‌کردند.؛