سرپرست جدیدشهرداری چرام با قدرت به کارش ادامه می دهد/تغییر شهردار طبق قانون نیاز به کمیته انطباق ندارد

سرپرست جدیدشهرداری چرام با قدرت به کارش ادامه می دهد/تغییر شهردار طبق قانون نیاز به کمیته انطباق ندارد

  با انتخاب سرپرست جدید شهرداری چرام، امروز شایعاتی در محافل عمومی وفضای مجازی مبنی بر بازگشت به کار مجدد نوری بعنوان شهردار مطرح شد. به گزارش پایگاه خبری چرام آنلاین؛در همین خصوص ابوالفتح بشارت عضو شورای شهر چرام و شورای عالی استان و. نماینده استان در کمیته انطباق کهگیلویه در گفت وگو با خبرنگاران