انتقاد مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از صدور مجوز سد مارون۲

انتقاد مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از صدور مجوز سد مارون۲

محمدجواد اشرفی با اشاره به برگزاری نشست کمیته ارزیابی سد مارون۲ در سازمان حفاظت محیط زیست در اواخر سال گذشته اظهار داشت: در این نشست مخالفت خود را با ساخت این سد اعلام کردیم که در صورتجلسه هم قید شده اما به رغم مخالفت این اداره کل، سازمان حفاظت محیط زیست با ساخت این سد موافقت ضمنی کرده و قرار است بعد از برطرف کردن ایرادهای گزارش ارزیابی، مجوز محیط زیستی ساخت این سد صادر شود.