اداره صنعت و معدن عزت مردم چرام را لکه دار کرد

اداره صنعت و معدن عزت مردم چرام را لکه دار کرد

امام جمعه چرام،عنوان داشت: باید بپرسیم چه نظارتی بر بازار دارید، اگر توان نظارت ندارید بگذارید کسانی که میتوانند بیایند ومدیریت کنند،مردم چه گناهی کردند که باید تورم و گرانی افسار گسیخته را تحمل کنند،چرا اجناس قبل و بعد از گران شدن دلار قیمتشون تفاوتی نکرده است.؛