بازدیدوبرگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه یاسوج در دانشکده صنعت و معدن چرام+تصاویر

بازدیدوبرگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه یاسوج در دانشکده صنعت و معدن چرام+تصاویر

جلسه شورای آموزشی دانشگاه یاسوج با حضور دکتر نوری پور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مدیران آموزشی, دفتر برنامه ریزی آموزشی, دفتر نظارت و ارزیابی, شاهد و ایثارگر و معاونین آموزشی دانشکده ها در محل سالن جلسات دانشکده صنعت و معدن چرام برگزار شد.؛