اقدام قاطع مدیران سرفاریاب در آستانه روز طبیعت

اقدام قاطع مدیران سرفاریاب در آستانه روز طبیعت

با تلاش و همکاری جمعی مسئولین شهر سرفاریاب از جمله بخشدار ،امام جمعه ،راهداری و حمل ونقل جاده ای چرام ، شهردار، شورای شهر، فرمانده پاسگاه انتظامی و حوزه مقاومت بسیج  ورودی و خروجی شهر  مسدود شد.؛