گزارش تصویری از گروه کوهنوردی شهید کاظمپورچرام درمحل قله کولو قلعه چاه به مناسبت بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی وهمرزمانش

گزارش تصویری از گروه کوهنوردی شهید کاظمپورچرام درمحل قله کولو قلعه چاه به مناسبت بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی وهمرزمانش

به گزارش پایگاه خبری چرام آنلاین؛  گروه کوهنوردی شهید کاظمپورچرام به مدیریت مهندس کاظمپور قله کولو قلعه چاه را به مناسبت بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی وهمرزمانش فتح کردند.