فرارسیدن سال تحصیلی جدیدوبازگشایی مدارس راتبریک گفت

فرارسیدن سال تحصیلی جدیدوبازگشایی مدارس راتبریک گفت

با شعار برنامه محوری، مدرسه محوری و کارآفرینی و در راستای اجرای سندتحول بنیادین آموزش و پرورش در متن این پیام آمده است: هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون))به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت ؛