مهار تورم و افزایش تولید اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی است

مهار تورم و افزایش تولید اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی است

رییس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد به همراه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل تعاون روستایی، رئیس مرکز آموزش تحقیقات کشاورزی، مدیرکل دامپزشکی، مدیرکل عشایر، معاون آب و خاک سازمان و رئیس اداره امور اراضی سازمان، مدیران جهاد کشاورزی کهگیلویه و چرام با امام جمعه دهدشت دیدار کردند.