تجمع برخی از کشاورزان بدون هماهنگی بود

تجمع برخی از کشاورزان بدون هماهنگی بود

رئیس مرکز جهاد کشاورزی چاروسا تجمع برخی از کشاورزان در مقابل این اداره در زمینه دریافت کود شیمیایی را بدون هماهنگی عنوان کرد و گفت:همراه با سایر ادارات این بخش،رعایت تمامی مصوبه های استانی و شهرستانی ستاد پیشگیری از کرونا در اولویت کاری ما می باشد.؛