صداقت موحد در خدمت به مردم/یک تصویر تاریخ ساز از نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی

صداقت موحد در خدمت به مردم/یک تصویر تاریخ ساز از نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی

موحد با صداقتی وصف ناپذیر، با تجربه و زیرکی پارلمانی خود حرکت های انقلابی و مردمی را به عنوان یک گفتمان عرضه کرده است که عناصر این گفتمان توجه به نیازهای مردم، و حرکت های جهادی در راستای حل مشکلات مردم است..؛