اره بی تدبیری بر تنه درختان گردو و سپیدار در دیلگون کهگیلویه وبویراحمد

اره بی تدبیری بر تنه درختان گردو و سپیدار در دیلگون کهگیلویه وبویراحمد

داستان تلخ این روزهای منطقه خوش آب و هوای دیلگون داستان زجر آوری است ،داستان تلخ باغی است به بلندای ۱۵سال تلاش و کار و عاقبت هیچ…..به راستی چه کسی پاسخگو میشود اگر نیمه های شب و در میان تاریکی شب نگهبان باغ برای آگاهی یا دفاع از یک اقدام بی شرمانه بیرون بیاید و قربانی خشم همان های شود که نه مردن یک درخت برای آنها ارزشی دارد نه ریختن خون یک انسان بی گناه؟ آیا اگر در همین کشکمش سخت و تلخ جان نگهبان گرفته میشد و فضای رسانه ای استان تحت تاثیر قرار می گرفت و در پی آن موجی از نگرانی و اضطراب در سطح استان ایجاد می شد نهادها امنیتی و انتظامی به راحتی از کنار آن می گذشتند؟؛