سردار هاشمی پور:خیرین تا پایان سال جاری یک میلیارد ریال به مدارس کهگیلویه کمک می کنند

سردار هاشمی پور:خیرین تا پایان سال جاری یک میلیارد ریال به مدارس کهگیلویه کمک می کنند

سردار هاشمی پور با حضور در مراسم آغازین دبیرستان نمونه دولتی جوادیه هم پای صحبت دانش آموزان نشست و هم با آنها سخن گفت. پایگاه خبری چرام انلاین در ادامه ی بازدید های مستمر نماینده کهگیلویه بزرگ از مدارس، این بار ۴ مدرسه پرجمعیت شهر دهدشت ( نمونه دولتی جوادیه، خوابگاه شبانه روزی شهید رجایی،