جلسه موحد در قلب بویراحمدی ها/رای مجلس و نماینده با لابی گری و رایزنی تغییر کند یک مصیبت است و یک مصیبت بی بدیل است/ دبیقی : درختی که چهار سال میوه نداد دیگر میوه نمیدهد+تصاویر

جلسه موحد در قلب بویراحمدی ها/رای مجلس و نماینده با لابی گری و رایزنی تغییر کند یک مصیبت است و یک مصیبت بی بدیل است/ دبیقی : درختی که چهار سال میوه نداد دیگر میوه نمیدهد+تصاویر

سید محمد موحد در بین بویر احمدی ها (ایل بابکانی) در چرام بیان کرد: امام فرموند مجلس در راس امور است معنی بسیار عمیقی دارد و مقام معظم رهبری فرمود مجلس باید برای دولت ریل گذاری کند .؛