حاج دبیقی:جایگاه مجلس بزرگ هست وادمهای بزرگ میطلبد/جاده ککاگری دوطرفه هست /دور قبل ایل بابکان مسیرشان را رفتنداما نماینده فعلی مجلس تابلوی عبورممنوع زد

حاج دبیقی:جایگاه مجلس بزرگ هست وادمهای بزرگ میطلبد/جاده ککاگری دوطرفه هست /دور قبل ایل بابکان مسیرشان را رفتنداما نماینده فعلی مجلس تابلوی عبورممنوع زد

درحاشیه نشست هم اندیشی ایل بزرگ بابکان حاج حجت دبیقی به طرح مسائلی در حضورحاج آقا موحدپرداخت. به گزارش پایگاه خبری چرام آنلاین؛ حجت دبیقی ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت همه به ویژه حاج اقاموحدگفت:ما در اینجا جمع شدیم تا در مورد موضوع مهمی که قرار هست در دوم اسفند اتفاق بیفتدهم اندیشی و همفکری