خطیب جمعه چرام؛ ملت انقلابی ایران درآستانه چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی صاحب سندپیشرفت کشوردرافق ۵۰ ساله شده است/ملتی که باحسین(ع)بیعت میکندتسلیم یزیدیان نخواهدشد

خطیب جمعه چرام؛ ملت انقلابی ایران درآستانه چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی صاحب سندپیشرفت کشوردرافق ۵۰ ساله شده است/ملتی که باحسین(ع)بیعت میکندتسلیم یزیدیان نخواهدشد

حجت الاسلام افشار با تاکید بر این مطلب که اربعین امسال پیام‌هایی دارد متذکر شد: در این وضعیت نابسامانی بازار ارز و افزایش چند برابری قیمت دلار و دینار عراقی مردم این پیام را می دهند که در این جنگ تمام عیار اقتصادی که آخرین حربه دشمن بر علیه نظام اسلامی است ملتی که با حسین بیعت میکند تسلیم یزیدیان نخواهد شد و با همه دشواری‌ها و سختی ها دست از حسین نمی کشد.؛