بازرسان صمت شهرستان کهگیلویه+تصاویر

بازرسان صمت شهرستان کهگیلویه+تصاویر

ظهرامروزبازرسان اداره صنعت معدن وتجارت کهگیلویه بزرگ به همراه نماینده فرماندار ورییس اتاق اصناف شهرستان چرام امروز از بازار شهرچرام بازرسی میدانی داشتند.؛