اندر احوالات سه گروهی که با استاندار ملاقات داشتند/عزل شده ها، نفوذی ها، تک رأی ها+قلیلی اصلاح طلب 

اندر احوالات سه گروهی که با استاندار ملاقات داشتند/عزل شده ها، نفوذی ها، تک رأی ها+قلیلی اصلاح طلب 

  دیروز و در یک خبر ناگهانی خبری بر خروجی سایت ها مبنی بر دیدار با استاندار مخابره شد. در این جلسه جمعی از مدیران عزل شده در سنوات قبل، موحدین و عدلیون، تک رأی های مدعی اصلاح طلبی و قلیلی از محرومان در قالب حامیان اصلاحات شرف حضور داشتند. جلسه فاقد محوریت خاصی بود،