گزارش نشست خبری شهردار چرام با اصحاب رسانه/مرور ۴ سال عملکرد در حوزه شهری

گزارش نشست خبری شهردار چرام با اصحاب رسانه/مرور ۴ سال عملکرد در حوزه شهری

در روزگاری که بسیاری از مدیران مهرسکوت بر لب زده اند و نه از عملکرد می گویند ونه از مشکلات،شهردار چرام در نشستی بااصحاب رسانه عملکرد چهارساله خود را بیان کرد تا شاید تلنگری باشد بر سایر مدیرانی که این روزها با فراموشی خبرنگاران و دوری از انها، حفظ صندلی در روزهای پایانی حیات دولت همه هم و غم انهاست.

نشست فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چرام بااصحاب رسانه+تصاویر

نشست فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چرام بااصحاب رسانه+تصاویر

به گزارش پایگاه خبری چرام آنلاین؛ ظهرامروزسرهنگ فرهادرحیمی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چرام، به مناسبت هفته نیروی انتظامی نشستی باخبرنگاران برگزارکرد. دراین نشست سرهنگ رحیمی بیان کرد: هرساله هفته ای راباتاکیدمقام معظم رهبری به نام نیروی انتظامی وشعار پلیس مقتدر وامین مردم نامگذاری میشود. فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چرام افزود:باتلاش نیروهای امنیتی و حضورریش سفیدان