فعالیت ۱۸۰۰ واحد در استان با اشتغال بیش از۸هزارنفر

فعالیت ۱۸۰۰ واحد در استان با اشتغال بیش از۸هزارنفر

معاون اقتصادی استاندار گفت:بنابراساس پروتکل های بهداشتی که انشالله به زودی از طریق ستاد مرکزی مبارزه با بیماری کرونا به استان ها ابلاغ می شود مثل گذشته در استان اجرا می کنیم چرام آنلاین؛ معاون اقتصادی استاندار گفت:بنابراساس پروتکل های بهداشتی که انشالله به زودی از طریق ستاد مرکزی مبارزه با بیماری کرونا به استان ها