درخواست کارکنان دانشگاه پیام‌نور کهگیلویه و بویراحمد از مسئولان ارشد   

درخواست کارکنان دانشگاه پیام‌نور کهگیلویه و بویراحمد از مسئولان ارشد  

به دلیل اینکه نقاط منفی و مثبت و عملکرد هر مدیری را اول به پای مجموعه نظام و دوم منتسب به دولت وقت می‌نمایند، حداقل به جهت دفاع از تیم حاکم بر استان کهگیلویه و بویراحمد خصوصاً دولت محترم، شخصاً در دانشکاه حضور پیدا کرده و مسایل بیان شده در دردنامه قبل و مسایل ایجاد شده اخیر را از زبان دانشجویان و خود کارکنان مراکز و واحدها بشنوید.؛