با اقدامات دادگستری استان؛ کهگیلویه و بویراحمد برای ارازل و اوباش نا امن شد

با اقدامات دادگستری استان؛ کهگیلویه و بویراحمد برای ارازل و اوباش نا امن شد

یکی دیگر از مکان‌هایی که موجب بروز بزه و همچنین درگیری و پخش مواد مخدر می‌شد را کافی‌شاپ‌ها معرفی کرد و گفت: با کافی شاپ‌های غیر مجاز که در آن‌ها جرم انجام می‌شد برخورد جدی شده و بسیاری از آن‌ها پلمپ شدند.؛