نشست خبری رئیس اتاق اصناف کهگیلویه برگزار شد

نشست خبری رئیس اتاق اصناف کهگیلویه برگزار شد

رییس اتاق اصناف کهگیلویه امروز به مناسبت اول تیرماه روز اتاق اصناف در نشست خبرنگاران کهگیلویه هم گزارشی از عملکرد این مجموعه ارائه و هم به برخی شایعات روزهای اخیر در فضای مجازی اشاره و به انها پاسخ داد.