زندگی تلخ مردم در پی انفجار برای برداشت معادن/از فاریاب افغانستان تا سرفاریاب کهگیلویه و بویراحمد

زندگی تلخ مردم در پی انفجار برای برداشت معادن/از فاریاب افغانستان تا سرفاریاب کهگیلویه و بویراحمد

انفجارهای گاه و بیگاه برای غارت معادن سرفاریاب زتدگی رابرمردم این شهر و روستاهای اطراف تلخ نموده است. انفجارهای گاه و بیگاه برای غارت معادن سرفاریاب زندگی رابرمردم این شهر و روستاهای اطراف تلخ نموده است. به گزارش چرام آنلاین؛ مردم سرفاریاب نمی دانند که نزد چه مسئولی داد بزنند.علی  رغم پیگیری این سایت خبری

فرماندارچرام:دردستور کارخود قراردهید که خدمت به مردم وظیفه شماست/نیرویی قوی، متعهدو متخصص را به عنوان دهیارانتخاب کنید/ارتباط خوب وتگاتنگ بادستگاههای فرهنگی داشته باشید/برای همه مردم کارکنید وهیچ تفاوتی قائل نشوید

فرماندارچرام:دردستور کارخود قراردهید که خدمت به مردم وظیفه شماست/نیرویی قوی، متعهدو متخصص را به عنوان دهیارانتخاب کنید/ارتباط خوب وتگاتنگ بادستگاههای فرهنگی داشته باشید/برای همه مردم کارکنید وهیچ تفاوتی قائل نشوید

به گزارش چرام آنلاین؛ درمراسم تحلیف شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان چرام، دکترهادی فتاحی اصل فرماندارشهرستان چرام بیان کرد: انتخابات شورا ها باعث شد که کسانی به شماهااعتمادکنند ورای بدهند تا به عنوان نماینده مردم انتخاب شوید. فرماندار شهرستان چرام افزود:شماها وظیفه دارید که ارتباط باحاکمیت داشته باشید تا درراستای خدمت رسانی به واسطه دولت برای

مهر تاییدی بر عملکرد فرماندار قاطع و قانونمدار بویراحمد// انتخابات سالم و قانونمند در شهرستان بویراحمد

مهر تاییدی بر عملکرد فرماندار قاطع و قانونمدار بویراحمد// انتخابات سالم و قانونمند در شهرستان بویراحمد

فرد تهیه‌کننده و انتشار دهنده فایل PDF آراء نامزدهای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر یاسوج که منجر به درگیری و حواشی زیادی در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گردید، شناسایی و بازداشت شد .*