برگزاری برنامه های فرهنگی در جهادکشاورزی کهگیلویه مطلوب است 

برگزاری برنامه های فرهنگی در جهادکشاورزی کهگیلویه مطلوب است 

چرام آنلاین: برنامه های فرهنگی در جهادکشاورزی کهگیلویه مطلوب است. برپایه گزارش خبرنگار چرام آنلاین، در سال جاری تاکنون بیش از ۴٠برنامه بصیرتی، فرهنگی واجتماعی در مدیریت جهاد کشاورزی کهگیلویه توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه برگزارشده است. برنامه های دینی مثل برگزاری نماز جماعت، نشست های بصیرتی ویژه جهاد تبیین مدنظرمقام معطم رهبری ازاین برنامه

مهر تائید نماینده ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی بر تخلف ونفوذ در آزمون شرکتی این اداره

مهر تائید نماینده ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی بر تخلف ونفوذ در آزمون شرکتی این اداره

«پافشاری اداره کل منابع طبیعی استان کهگیلویه بویراحمد براجرا وبکارگیری نیروی شرکتی، که اجرا واستارت آن از روز اول خلاف بوده..همه ما میدانیم که لغو این بکارگیری مدیران استانی را زیر سوال می برد اما به راستی چشم پوشی از واقعیت چرا وبه چه قیمت...؛
فرهنگ مهم ترین رکن توسعه است

فرهنگ مهم ترین رکن توسعه است

صدای جنوب: رضا دهبانی پور عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج درآئین نکوداشت پیشکسوت ورزشی سیدابوصالح دانشفر ویادمان ورزشکارفقید سید عبدالعظیم ارجمند که درسالن اجتماعات فرهنگ وارشاد شهردهدشت باحضورمردم برگزارشد گفت: توسعه ازمفاهیم مهم زمانه ماست ،وتوسعه به معنای رشد که نوعی ازپیشرفت اقتصادی وجنبه کمی دارد،وضعیت یک کشور،استان ویاشهرستان رانشان نمی دهد بلکه توسعه فراگیری